Interna komunikacija – komunikacija z zaposlenimi

Glede na to, da je podjetje tako uspešno, kot so dobri njegovi kadri, morajo biti zaposleni motivirani in s podjetjem zadovoljni. Le tako bodo najboljši glasniki in promotorji vašega podjetja. Nenazadnje kažejo podatki, da brez ustrezne interne komunikacije propade do polovica združitev podjetij, v tretjini podjetij zaposleni niso seznanjeni s strateškimi cilji podjetja. Zato mora vodstvo podjetja ciljni skupini – zaposleni – nameniti dovolj pozornosti in z njimi ustrezno komunicirati, da bo vzpostavljena harmonija in bo v podjetju vladala dobra klima, ki se odraža navzven.

Neprestan komunikacijski tok pripomore k zanimanju zaposlenih za korporacijske cilje, sprejmanju korporacijske politike in kulture, vzpostavljanju, vzdrževanju  in krepitvi dobrih odnosov in zadovoljstva. Zaposleni morajo biti obveščeni o ciljih in strategiji podjetja, da so lahko pri svojem delu motivirani in tako še bolj učinkoviti.

Zato je pomembno, da podjetje vzpostavi dober dvosmerni pretok informacij v podjetju, da bodo vsi zaposleni seznanjeni s svojimi odgovornostmi na delovnem mestu, uspehi, dogajanjem, poslovnimi rezultati in temeljnimi strateškimi usmeritvami podjetja ter o tem, kako lahko sami prispevajo k uspešnosti podjetja. To je zaposlenim lahko tudi dobra spodbuda za razmišljanje, sodelovanje in posredovanje svojih idej. Prav tako se bodo zaposleni lahko lažje identificirali s podjetjem in bodo sprejeli njegove vrednote za svoje ter manjša bo možnost za širjenje govoric v podjetju, saj imajo govorice praviloma negativen podton komunikacije.

Zaposleni se želijo počutiti vključeni v pogovor z vodstvom, ne le da so prejemniki informacij. Za izboljševanje kulture diskusije z vašimi zaposlenimi je pomembna vzpostavitev interaktivne komunikacije, ki bo vključila vse zaposlene v aktivnosti v podjetju, kot tudi različne vsebine, kot so različna sporočila za zaposlene, interne revije, interni časopisi, interni bilteni in oglasi. K boljši interni komunikaciji pa prispevajo tudi različni motivacijski in družabni dogodki.

DELI VSEBINO

DODAJ KOMENTAR

Leave a Comment

KAKO DO OBJAV V MEDIJIH

Brezplačna e-knjiga za večjo prepoznavnost v medijih

Želite, da bi mediji več pisali o vas, vašem podjetju ali vaših izdelkih in storitvah?

Naložite si e-knjigo, v kateri vam 15 izkušenih piarovcev iz uglednih podjetij in agencij podaja svoje nasvete, poglede in dolgoletne izkušnje, ki jim v vsakodnevni praksi pomagajo dosegati odmevne objave v najrazličnejših medijh (časopisih, revijah, radiju, televiziji, spletnih portali…):

 • Barbara Režek, Had
 • Edita Krajnović, Mediade
 • Igor Furst, S&T
 • Irena Pavčič, IPPR
 • Jana Lutovac Lah
 • Jelka Novak Katona, SKB banka
 • Laura Smrekar, Competo
 • Mateja Čotar, UniCredit Bank
 • Nastja Kramer, Malinca
 • Nataša Japelj, Skaza
 • Nina Orel
 • Petra Juvančič, Vzajemna
 • Sabrina Povšič Štimec, RTV Slovenija
 • Tine Lavrič, SIQ
 • Urška Ojsteršek, Petrol

E-knjiga Kako do objav v medijih vam pomaga:

 • spoznati različne vidike povečevanja publicitete s strani piarovcev, ki postavljajo temelje piara v Sloveniji,
 • pridobiti dodatne ideje za povečanje publicitete oz. pridobitev objav v medijih
 • razumeti kaj novinarje, najpogosteje prepriča, da se odločijo za objavo članka o podjetju oz. o njegovih storitvah ali izdelkih,
 • izvedeti kakšne so izkušnje drugih piarovcev, katere teme so se izkazale za najbolj odmevne, da dobijo največ objav v medijih.

  Politika varovanja zasebnosti in osebnih podatkov.